Na wstępie w najkrótszy sposób postaramy się odpowiedzieć na pytania 'dlaczego’ i 'po co’ wprowadzono zmiany w systemie szkolenia SITS. Następnie też możliwie w najbardziej przystępny i prosty sposób wyjaśnimy co i jak po kolei należy zrobić by się odnaleźć w nowym systemie, a co zrobić jeśli ktoś z Was zaczął swoją edukację szkolenia na snowboardzie jeszcze w 'starym systemie’ SITS. 

Pod koniec 2015 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, która wynika z załącznika II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 Kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Ustawa ma na celu 'wprowadzenie spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji (w naszym przypadku w sporcie, a dalej idąc w snowboardzie) nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Ustawa wprowadza jednolitą terminologię, a także wspólne zasady dotyczące nadawania kwalifikacji i zapewniania ich jakości poza oświatą i szkolnictwem wyższym’.

Prace nad tworzeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) w Sporcie, z ponad 30-toma związkami sportowymi i organizacjami, pod kierownictwem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczęły się w Grudniu 2016 r. Do prac od samego początku włączył się SITS co w tym sezonie zaowocowało stworzeniem NOWEGO Systemu Szkolenia SITS. Ma to na celu wdrożenie nowych, wymagających standardów szkolenia, walidacji, certyfikacji oraz opisu odpowiednich kompetencji osób na nim funkcjonujących, również znacznie podniesie poziom prowadzonych w Polsce szkoleń snowboardowych. 

Dodatkowo, borykając się z problemami polskich instruktorów snowboardu w Europie, nowy system szkolenia oraz zdobywane certyfikaty z określonym poziomem PRK, urzeczywistnią rozpoznawalność kwalifikacji kadry instruktorskiej SITS poza granicami kraju (zwłaszcza w krajach alpejskich). Tyle na temat 'dlaczego’ i 'po co’ …

Teraz odpowiadając na pytania jak się to wszystko ma do naszej rzeczywistości, szkoleń prowadzonych przez szkoły snowboardu i jak wygląda ten nowy system zamieszczamy poniżej grafiki które pomogą zrozumieć wszystkie zmiany.

 

SYSTEM SZKOLENIA SITS 2019 

Sezon 2018/2019 będzie wyjątkowym ponieważ SITS umożliwił dokończenie edukacji i drogę szkolenia 'STARYM SYSTEMEM SITS’ tym osobom które już go rozpoczęły wcześniej ale tylko licząc sezon poprzedni 2017/2018. Więc wszyscy ci którzy w poprzednim sezonie zrobili jakikolwiek stopień II lub III mogą dokończyć naukę starym systemem ale tylko do końca tego sezonu. Każdy kto w tym sezonie nie dokończy swojej edukacji starym systemem automatycznie 'wskakuje’ w nowy.

Poniżej wyjaśnimy jak rozumieć i czytać zamieszczoną wyżej grafikę nowego systemu SITS 2019.

  1. Egzamin kwalifikacyjny na II stopień sprawności technicznej – może do niego przystąpić każdy, kto uważa że jego jazda jest na wystarczającym poziomie który odpowiada II klasie SITS. Egzamin kosztuje 350 pln i można do niego podejść w każdym momencie (u nas będziemy przeprowadzać takie egzaminy podczas egzaminów odbywających się aktualnie kursów na Czarnym Groniu).
  2. Kurs Asystent Instruktora (nowość) trwa 7 dni i ma na celu przygotować kursanta do pracy w szkole snowboardu i po pozytywnym zaliczeniu daje możliwość: prowadzenia jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie, szkolenia do poziomu II SITS, pracy w stacjonarnej szkole pod nadzorem instruktora, jak również daje możliwość przystąpienia do kursu na III stopień SITS
  3. Kurs II stopień SITS – trwa 6 dni i ma na celu (tak jak to było do tej pory) przygotować z technik jazdy do zaliczenia egzaminu na koniec kursu umożliwiając podejście dalej do kursu na Asystenta Instruktora.
  4. Kurs III stopień SITS – trwa 6 dni i ma na celu (tak jak to było do tej pory) przygotować z technik jazdy do zaliczenia egzaminu na koniec kursu umożliwiając podejście dalej do kursu Instruktor SITS.
  5. Kurs Instruktor SITS – UWAGA !!! aby przystąpić do tego kursu należy posiadać wcześniej II stopień SITS, III stopień SITS jak i stopień Asystenta Instruktora. (kurs prowadzą szkoły snowboardu z Licencją SITS)
  6. Kurs Instruktor Zawodowy SITS – centralny kurs prowadzony przez kadrę SITS.

 

Od tego sezonu zmieniły się również wytyczne i kryteria oceny kursantów podczas egzaminów na poszczególne stopnie SITS. Kluczową zmianą jest zniesienie wyliczania średniej z ocen poszczególnych ewolucji i wprowadzenie tzw. minimum aby dana ewolucja została zaliczona pozytywnie. Jeśli chodzi o II stopień SITS minimum z każdej ewolucji to 6 pkt. Stopień III SITS minimum z każdej ewolucji to 6,75 pkt. Stopień Asystent Instruktora minimum z każdej ewolucji to 6,5 pkt, plus pozytywna ocena z teorii. Stopień Instruktor SITS minimum z każdej ewolucji to 7,25 pkt, natomiast stopień Instruktor Zawodowy SITS minimum z każdej ewolucji to 7,5 pkt.

Za tymi wszystkimi zmianami w systemie szkolenia kadr instruktorskich SITS w sezonie 2018-2019 idzie również zmiana strony internetowej SITS która funkcjonuje pod adresem sits.org.pl i wszelkie nowości dotyczące tego przedsięwzięcia podamy po jej skutecznym 'odpaleniu’ online.

Zapraszamy również do zapoznania się z Informatorem Przedsezonowym SITN PZN i SITS, który został wydany w tym sezonie jako jedna publikacja. Tam oczywiście znajduje się wiele rzeczy dotyczących w/w zmian wraz z obowiązującym szczegółowym cennikiem poszczególnych kursów i opłat SITS.